หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริจาค กิจกรรมหลักและการดำเนินงาน ข่าวกิจกรรม/ความเคลื่อนไหว ติดต่อเรา สม

รับข่าวสาร ยกเลิก

 
 
 
 
   มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น 
   มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์  
   มูลนิธิผู้หญิง (มผญ.)  
   มูลนิธิรักษ์ไทย  
   มูลนิธิเข้าถึงเอดส์  
   กองโรคเอดส์ กระทรวงสาธารณสุข  
   สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์(TBCA)  
   ก้าวอย่างเข้าใจ สไตล์วัยรุ่น  
   คณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์(กพอ.)  
   ที่อยู่-เครือข่ายด้านเอดส์  
   สำนักงานเลขานุการคณะทำงานกลไกความร่วมมือในประเทศ  
 
........................................
 
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail@thaiaids.org
 
 

     
 

 กองทุนการศึกษาเด็ก  
โครงการกล่องบริจาคพูดได้
โครงการร้านกาแฟชุมชน
 ผลิตภัณฑ์ชุมชน สรรสร้างคุณค่าทางสังคม (Products for Life)
 ผลิตภัณฑ์ชุมชน/ผลิตภัณฑ์มูลนิธิ 
ร่วมเป็นอาสาสมัคร
ดาว์นโหลดใบสั่งซื้อผลิตภัณฑ์
 

 
     
 


โครงการที่ผ่านมา
โครงการปัจจุบัน


 
     
 
   กระเป๋านกฮูก 6 นิ้ว 
ราคา 220 บาท

   กระเป๋านกฮูกก้นกลม 
ราคา 160 บาท

 
     
 
   Coffee for Life คุณค่าแห่งชีวิตเพื่อเด็กและชุมชน 
นอกเหนือจากปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิตแล้ว สิ่งสำคัญพอๆ กันก็คือสิ่งมีชีวิตที่เราเรียกว่าเพื่อน…เพื่อนที่ทำให้ชีวิตไม่โดดเดี่ยวในโลกที่กว้างใหญ่ เพื่อนที่พร้อมจะเข้าใจและเดินเคียงข้างในวันที่หมดแรง เพื่อนที่ไม่ตัดสินหรือพิพากษาจากอดีตที่ผ่านมาของกันและกัน เพื่อนที่พร้อมจะหัวเราะ สนุกสนานยามที่ถูกอกถูกใจในเรื่องเดียวกัน   “หนึ่ง” ความประทับใจ...นำไปสู่แรงบันดาลใจ 
ยาวิเศษที่รักษาความเจ็บป่วยทั้งทางกายและใจ คือ กำลังใจ จาก
 

 
 
   ประกาศรับสมัคร “ที่ปรึกษา”ศึกษาการเข้าถึงทรัพยากรของกลุ่มและองค์กรภาคประชาสังคมด้านเอดส์ และจัดทำ Mapping ข้อมูลการเข้าถึงทรัพยากรในพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น 
ด้วยโครงการ “ยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ด้วยชุดบริการ : RRTTR” (Stop TB and AIDS through RRTTR : STAR) ดำเนินงานโดยหน่วยงานผู้รับทุนหลัก คือ มูลนิธิรักษ์ไทย และหน่วยงานผู้รับทุนรองที่รับผิดชอบด้านวิชาการ (Technical Assistant) คือ มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนโลก

มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย ในฐานะหน่วยงานประสานการศึกษาพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ขอเชิญผู้ที่มีคุณสมบัติและมีความสนใจสมัครเป็น “ที่ปรึกษา เพื่อศึกษาการเข้าถึงทรัพยากรของกลุ่มและองค์กรภาคประชาสังคมด้านเอดส์ และจัดทำ Mapping ข้อมูลการเข้าถึงทรัพยากรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น” โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

คุณสมบัติ

1. มีทักษะในการทำการศึกษาวิจัย โดยประมวลข้อมูล การสัมภาษณ์คำถามเปิด การประมวลสังเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงาน

2. มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์ โดยเฉพาะในงานป้องกันด้วยกลยุทธ์ Reach-Recruit-Test-Treat-Retain (RRTTR) ในกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ ได้แก่ ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM) พนักงานบริการหญิง-ชาย (FSW-MSW) ผู้ใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีด (PWID) และแรงงานข้ามชาติ (Migrant)

3. มีประสบการณ์ และมีความเข้าใจบริบทการเข้าถึงทุนภาคประชาสังคม โดยการเสนอโครงการขอการสนับสนุนจากหน่วยงานระดับท้องถิ่น จังหวัด และภูมิภาค

4. มีเวลาเพียงพอ ในการทำการศึกษาในเวลาที่กำหนด วันที่ 25 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2559ผู้สนใจ สมัครเป็นที่ปรึกษา กรุณากรอกข้อมูลในใบสมัคร และส่งมายังคุณฑัตลักษณ์ บุญธรรม ติระวุฒิ มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย เลขที่ 191 พหลโยธิน 11 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02 279 7022-3 โทรสาร 02 618 4748 อีเมล์ dhattaluck@thaiaids.org และสำเนา (cc.) yenjit@thaiaids.org ภายในวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559   Coffeetraveler สัมภาษณ์โครงการ Coffee for life 
มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทยให้การต้อนรับ คุณอนุรักษ์ คมขำ บรรณาธิการนิตยสาร พร้อมด้วยคุณน้ำ ศศิณิธ นักเขียนคนสวย Coffeetraveler นิตยสารที่ส่งผ่านความรู้เรื่องกาแฟ เสริมสร้างมุมมองความคิดในธุรกิจกาแฟและเปดมุมมองใหม่ๆ ด้านท่องเที่ยวและการใช้ชีวิต เดินทางข้ามจังหวัดมาสัมภาษณ์ทีมงานมูลนิธิเอดส์ฯ เรื่องโครงการ coffee for life พร้อมชิมกาแฟสด อาราบิก้าแท้หอมกรุ่น นุ่ม อร่อย จากยอดดอยปางขอน จังหวัดเชียงราย

 

     
 
   การสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัว 
การพูดคุยกันระหว่างสามีภรรยาถึงความต้องการทางเพศ ความสุขสม การตอบสนองทางเพศ ท่วงท่าแห่งการแสดงออก
 

 
     
 
   ศูนย์ตรวจและป้องกันโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องเพื่อชุมชน (ACT CENTER) 
   โครงการธรรมรักษ์นิเวศ (บ้านพักผู้ป่วยระยะสุดท้าย) 
   บ้านพระคุณ 
   สวนสันติธรรม 
   บ้านพักใจ 
 

 
191 ซ.พหลโยธิน11 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
 
โทร.02-2797022-3 Fax 02-618-4748
 
Email: tnaf@csloxinfo.com , tnaf@thaiaids.org