หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริจาค กิจกรรมหลักและการดำเนินงาน ข่าวกิจกรรม/ความเคลื่อนไหว ติดต่อเรา สม

รับข่าวสาร ยกเลิก

 
 
 
 
 
 

   
 
บ้านพระคุณ
 
บริการ
1. ให้ความช่วยเหลือด้านอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่พัก แก่หญิงที่ตั้งครรภ์นอกสมรส สามีทอดทิ้ง, ผู้ไม่ต้อง
 การเปิดเผยการตั้งครรภ์ จำนวนจำกัด (ไม่เกิน 7 คน)
2. ประสานงานกับโรงพยาบาลพรัตน์เพื่อส่งต่อคนไข้
 
ติดต่อ
คุณสุดใจ นาคเพียร, คุณจิราภรณ์ เผือกหลวง, คุณขวัญทอง ชัยสิทธิ์ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
34/294 หมู่บ้านโอสถิต 5 ลาดพร้าว 53 โชคชัย 4 บางกะปิ กทม. 10310
โทร. 538 - 8875
 
กรณีที่เด็กเกิดจากแม่ติดเชื้อและถูกทอดทิ้ง
 
บ้านธานน้ำใจ
- เป็นสถานที่เลี้ยงดูทารกที่คลอดจากมารดาที่ติดเชื้อเอดส์ และถูกทอดทิ้งไว้ตามโรงพยาบาลต่าง ๆ
- ดูแลให้ความอบอุ่นแก่ทารกที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อเอดส์แล้วทอดทิ้ง
- จัดหาครอบครัวให้แก่เด็กที่ไม่ติดเชื้อจากแม่ หลังจากอายุ 18 เดือนแล้ว และผลการตรวจเลือดยืนยัน
 ว่าไม่ติดเชื้อจากมารดา
- เพื่อแบ่งเบาภาระการเลื้ยงดูทารก เนื่องจากโรงพยาบาลต่าง ๆ มีทารกที่ถูกทิ้งไว้เป็นจำนวนมาก และไม่
 สามารถดูแลให้ความอบอุ่นได้เพียงพอ
บ้านธานน้ำใจดำเนินการโดยสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) ซึ่งจะสนับสนุนด้านสื่อเกี่ยวกับ
 เอดส์ กามโรค และไวรัสตับอักเสบบีในราคา 200 บาท โดยทราบผลทันที มีบริการปรึกษาทั้งก่อนตรวจ และหลังตรวจเลือดและส่งต่อผู้ใช้บริการ ให้กับคลินิกนิรนามสภากาชาดไทย (PDA) มีคุณมัชัย วีรไวทยะ เป็นประธาน ได้รับความร่วมมือจากกรมประชาสงเคราะห์ และสภากาชาดไทย
 
ติดต่อ
เลขที่ 8 สุขุมวิท 12 กทม. 229 - 4611 - 2
หมายเหตุ กรณีจะต้องส่งต่อผู้รับบริการเพื่อเข้ารับบริการของบ้านธารน้ำใจ กรุณาติดต่อ บ้านราชวิถี
กรมประชาสงเคราะห์
 
กรณีตั้งครรภ์และติดเชื้อ HIV
สามารถส่งต่อไปยังแผนกสูตินรีเวช ของโรงพยาบาลรัฐบาล และเอกชน ตามความสะดวก และความพร้อม
 ของผู้บริการ
 
กรณีตั้งครรภ์ ติดเชื้อ HIV และมีความต้องการทำแท้ง
นัดหมายให้ผู้รับบริการมาพบเจ้าหน้าที่เพื่อรับบริการปรึกษาโดยตรงที่ศูนย์ก่อน กรณีแม่ที่ติดเชื่อและ
 มีบุตรระหว่างแรกเกิด - 5 ขวบ ต้องการพาบุตรไปตรวจ HIV หรือตรวจรักษาสามารถพาไปยังสถานพยาบาลต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้
1. โรงพยาบาลศิริราช ชั้น 3 ซึ่งกรณีนี้แม่ที่ติดเชื้อสามารถที่จะรับการตรวจสุขภาพหรือรักษาพยาบาลได้ใน
 ขณะเดียวกัน ที่คลินิก 447 ชั้น 4 ตึกผู้ป่วยนอก ซึ่งจะสะดวกมากถ้าแม่ที่ติดเชื้อ จะทำการติดต่อและทำบัตรที่
2. โรงพยาบาลเด็ก ชั้น 2 ตึกผู้ป่วยนอกเฉพาะวันอังคาร - พุธ เวลา 13.00 - 16.00 น.
3. โรงพยาบาลจุฬาฯ ชั้น 9 ตึกผู้ป่วยนอก วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 12.00 น.
(เด็กจะสามารถตรวจเลือดเพื่อดูว่าติดเชื้อจากแม่ได้ หลังจากเด็กอายุ 1 ปี ครึ่งไปแล้ว

อ่าน 6058 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 โครงการธรรมรักษ์นิเวศ (บ้านพักผู้ป่วยระยะสุดท้าย)
 บ้านพักใจ
 ศูนย์ตรวจและป้องกันโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องเพื่อชุมชน (ACT CENTER)
 บ้านพระคุณ
 มูลนิธิดวงประทีป
 
 
 
191 ซ.พหลโยธิน11 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
 
โทร.02-2797022-3 Fax 02-618-4748
 
Email: tnaf@csloxinfo.com , tnaf@thaiaids.org