หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริจาค กิจกรรมหลักและการดำเนินงาน ข่าวกิจกรรม/ความเคลื่อนไหว ติดต่อเรา สม

รับข่าวสาร ยกเลิก

 
 
 
 
 
 

   
 

การที่คนๆหนึ่งจะได้รับเชื้อ HIVเข้าสู่ร่างกายจะต้องประกอบด้วย 3 ปัจจัย ดังนี้

     
 

1.       Qualityคุณภาพของเชื้อ

 

 
   

เชื้อ HIVต้องมีคุณภาพพอ เชื้อมีแห่งที่อยู่ที่สำคัญ คือ น้ำอสุจิ เลือด และน้ำคัดหลั่ง เชื้อ HIVไม่สามารถอยู่นอกร่างกายคนได้ ในสภาพร่างกายและสภาพแวดล้อมบางอย่างมีผลทำให้เชื้อไม่สามารถอยู่ได้ เช่น ด่างในน้ำลาย กรดในกระเพาะอาหาร สภาพอากาศความร้อน ความแห้ง น้ำยาต่างๆ

 
   

2.       Quantityปริมาณและแหล่งที่อยู่ของเชื้อ

 
 

 เชื้อ HIVอยู่ได้ในคนเท่านั้น (เกาะอยู่กับเม็ดเลือดขาว) เชื้อ HIVอยู่ในสารคัดหลั่งบางอย่างในร่างกายของคนที่มีเชื้อ HIVเช่น เลือด อสุจิ น้ำในช่องคลอด น้ำนมแม่ ซึ่งมีปริมาณเที่มากพอในสารคัดหลั่งที่เป็นอยู่ของเชื้อ

 
   

3.       Route of Transmissionช่องทางการติดต่อ

 
   

เชื้อ HIVจะต้องถูกส่งผ่านจากคนที่มีเชื้อไปยังอีกคนหนึ่ง โดยเชื้อจะต้องเข้าสู่กระแสเลือด ทางเพศสัมพันธ์แบบสอดใส่ โดยไม่ป้องกัน ทางเลือด(การใช้เข็มฉีดยาเสพติดร่วมกัน) แม่สู่ลูก

 

 
     

 

 

 

 


อ่าน 9293 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 เอดส์มีอาการอย่างไร(ตอนที่1)
 ปัจจัยในการที่จะได้รับเชื้อ HIV เข้าสู่ร่างกาย
 งานวิจัยพบ การให้ยาต้านไวรัสก่อนได้รับเชื้อเอชไอวี ช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้
 พิพิธภัณฑ์สุขภาวะทางเพศแห่งแรกในเอเชีย
 การสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัว
 
 
 
191 ซ.พหลโยธิน11 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
 
โทร.02-2797022-3 Fax 02-618-4748
 
Email: tnaf@csloxinfo.com , tnaf@thaiaids.org